Hur mäter jag min vägg?

Antalet kvadratmeter (m2) beräknas automatiskt online utifrån väggens bredd och höjd. Det är viktigt att mäta rätt. Mät därför alltid på olika ställen.

Bredd

De breedte: bovenaan van links naar rechts en onderaan van links naar rechts.De breedte: bovenaan van links naar rechts en onderaan van links naar rechts.
Bredd: överst från vänster till höger och underst från vänster till höger.

Höjd

De hoogte: linksboven naar beneden, midden boven naar beneden en rechts boven naar beneden.De hoogte: linksboven naar beneden, midden boven naar beneden en rechts boven naar beneden.
Höjden: övre vänster till botten, mitten övre till botten och övre höger till botten.

5 cm marginal/genomgång

Väggar kan alltid vara sneda, särskilt i gamla hus.
Vi har ett alternativ med 5 cm överlappning (detta är markerat som standard på produktsidan) så att tapeten nästan alltid passar. 
Med 5 cm överlappning måste kunden skära eller klippa ett stycke ovanför och under (och eventuellt till vänster) på den vänstra remsan. 
För den mellersta remsan endast ovanför och nedanför, och för den högra remsan ovanför, nedanför och till höger.